Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Ισολογισμοί στο διαδίκτυο – διαβάστε αποκλειστικά το άρθρο που θα έρθει στη Βουλή


Απο το http://www.enimerosi24.gr
Έτοιμη είναι η διατύπωση που θα άρει τα εμπόδια και θα ανοίγει το δρόμο προκειμένου οι ισολογισμοί να αναρτώνται στο διαδίκτυο. Σημείωμα που έχει φθάσει στη Βουλή και έχει στη διάθεσή του το enimerosi24.gr, αναφέρεται σχετικά στο άρθρο 270 «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων». Συγκεκριμένα, η σχετική παράγραφος αναφέρει: «1. Όπου στον κ.ν 2190/1920 και στον ν. 3190/1955, όπως ισχύουν, προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με
ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από τα ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 2. Αν η εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Media Metadata

Networked Blogs

like

Συνολικές προβολές σελίδας