Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Για ένα χρόνο ακόμη η Στάη στην ΕΡΤ


Ανακοίνωση ΕΡΤ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. στην τελευταία συνεδρίασή του (Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012) ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα:
  1. Ενέκρινε τον προϋπολογισμό διαχειριστικής χρήσης 2012 της εταιρείας. Το σύνολο των εισροών αναμένεται να φθάσει τα 311.220.000 ευρώ και το σύνολο των εξόδων τα 247.300.000 ευρώ. Αποφασίστηκε η τριμηνιαία αποδέσμευση των κονδυλίων προς τις Γενικές Διευθύνσεις – σύστημα, το οποίο θα λειτουργήσει ως δικλείδα ασφαλείας για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας. Επίσης, αποφασίστηκε να μην υποβληθεί και το 2012 αίτημα για οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  2. Ενέκρινε τη διάθεση ποσού από το ανταποδοτικό τέλος σε δημόσιους φορείς, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το ακριβές ποσό θα διευκρινιστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
  3. Ενέκρινε την πρόσληψη της δημοσιογράφου Έλλης Στάη, ως Προσωπικό Ειδικών Θέσεων (ΠΕΘ). Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια.
  4. Αποφάσισε τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής – αξιολόγησης για την πρόσληψη συμβασιούχων ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ). Η επιτροπή θα αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές, τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, έναν εκπρόσωπο της ΠΟΣΠΕΡΤ και έναν δικηγόρο από τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών. Η επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί με απόφασή της υποεπιτροπές για την αξιολόγηση των επιμέρους συμβασιούχων, οι οποίες θα αποτελούνται από τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων των επιμέρους Γενικών Διευθύνσεων και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, ανάλογα με τον κλάδο από τον οποίο προέρχεται η ειδικότητα. Οι επιμέρους υποεπιτροπές θα εξετάσουν και θα αξιολογήσουν τους συμβασιούχους βάσει κριτηρίων (μορίων) που έχουν αποτυπωθεί από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι εισηγήσεις τους θα ελεγχθούν από την Κεντρική Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της θα υποβάλει τις προτάσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο.
  5. Ενημερώθηκε από την Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων κυρία Φωτεινή Γιαννουλάτου για τη φετινή διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.
  6. Συζήτησε θέματα που αφορούν στη λειτουργία της εταιρείας κατά τη διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων. typologies

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Media Metadata

Networked Blogs

like

Συνολικές προβολές σελίδας