Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Μνημόνιο 2: Αναλογικό switch off στις 30-6-2013

Η 30ή Ιουνίου 2013 ορίζεται ως "υποχρεωτική ημερομηνία διακοπής της αναλογικής
αναμετάδοσης" στην Ελλάδα από το Μνημόνιο 2, το οποίο αναφέρει τα εξής στην
ενότητα "Ηλεκτρονικές Eπικοινωνίες":
"Η Κυβέρνηση υιοθετεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για "Σταθμούς βάσης και κατασκευές κεραιών
που εξαιρούνται από την αδειοδότηση", όπως προβλέπει το άρθρο 31, παρ.8 του Ν.3431/2006 και
το άρθρο 29 παρ.9, του νομοσχεδίου για τη Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς,
θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. [τέλος Φεβρουαρίου 2012]
Η Κυβέρνηση υιοθετεί τις διατάξεις που θεσπίζουν την ΕΕΤΤ ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για την
αδειοδότηση κεραιών και σταθμών βάσης. [τέλος Φεβρουαρίου 2012]
Ο Νόμος που μεταφέρει το
Πακέτο Μεταρρυθμίσεων 2009 (δηλ. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ και
την Οδηγία 2009/136) υιοθετείται από τη Βουλή. [1ο τρίμηνο 2012]
Όσον αφορά το Ψηφιακό Μέρισμα, η Κυβέρνηση (και/ή η ΕΕΤΤ):
▪ Ορίζει νομικό πλαίσιο που προβλέπει υποχρεωτική ημερομηνία διακοπής της αναλογικής
αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013 και τεχνολογικά ουδέτερη χρήση της ζώνης
800MHz μετά τη διακοπή, λαμβάνοντας επίσης υπ' όψιν τις διατάξεις του σχεδίου
Προγράμματος Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα (Radio Spectrum Policy Programme-
RSPP). [1ο τρίμηνο 2012]
▪ Ολοκληρώνει τις μελέτες για την αποτίμηση της αξίας του Ψηφιακού Μερίσματος και τη
στρατηγική χορήγησης του Ψηφιακού Μερίσματος (ζώνη 800 MHz). [1ο τρίμηνο 2012]
▪ Επιλύει ζητήματα διασυνοριακού συντονισμού με γειτονικές χώρες. Εάν η ημερομηνία
αυτή καταστεί ανέφικτη λόγω δυσκολιών διεθνούς συντονισμού, τα σχέδια συχνοτήτων
και αναμετάδοσης μπορεί να αναφέρουν εναλλακτικούς διαύλους για τη μετεγκατάσταση
των αναμεταδοτών, παράλληλα με τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες
με σκοπό την οριστική εκχώρηση συχνοτήτων σε αναμεταδότες και παρόχους κινητής
τηλεφωνίας. [2ο τρίμηνο 2012]
▪ Αρχίζει τη διαβούλευση για την τροποποίηση των σχεδίων συχνοτήτων και
αναμετάδοσης. [2ο τρίμηνο 2012]
▪ Τροποποιεί τα σχέδια συχνοτήτων και αναμετάδοσης, ανάλογα με το
αποτέλεσμα/πραγματική κατάσταση του διεθνούς συντονισμού. [3ο τρίμηνο 2012]
▪ Υιοθετεί την απαραίτητη δευτερεύουσα νομοθεσία για την εκχώρηση αδειών
αναμετάδοσης και τη θέσπιση διαδικασιών αδειοδότησης, προδιαγραφών κεραιών, κλπ.
[3ο τρίμηνο 2012]
▪ Αρχίζει τη δημόσια διαβούλευση για τη διαδικασία του διαγωνισμού εκχώρησης του
ψηφιακού μερίσματος σε ευρεία ζώνη. [4ο τρίμηνο 2012]
▪ Προχωρά στο διαγωνισμό για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για
αναμετάδοση. [1ο τρίμηνο 2013]
▪ Προχωρά στη διαδικασία διαγωνισμού για την εκχώρηση συχνοτήτων του ψηφιακού
μερίσματος, κατανέμοντας και αδειοδοτώντας τη χρήση του ψηφιακού μερίσματος (ζώνη
800 MHz) στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύμφωνα με την Απόφαση της
Επιτροπής 2010/267/ΕΕ και σε σχέση με τις προθεσμίες και διαδικασίες του RSPP. [2ο τρίμηνο 2013]"http://www.satleo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Media Metadata

Networked Blogs

like

Συνολικές προβολές σελίδας