Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Στον πρωθυπουργό η Γενική Γραμματεία και το ΙΟΜ

Στον πρωθυπουργό μεταφέρονται οι δύο γενικές γραμματείες, επικοινωνίας και ενημέρωσης, αλλά και το ΙΟΜ. Σύμφωνα, λοιπόν, με το ΠΔ 65  για τη διάσπαση του υπουργείου Εσωτερικών Μεταφέρονται: α) στον Πρωθυπουργό από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, καθώς
και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές (αρθρ. 2 παρ. 1 περίπτ. α υποπερίπτ. αα π.δ. 96/2010) και του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (αρθρ. έκτο
παρ. 4 περίπτ. στ του ν. 3839/2010)”.http://www.paron.gr/typologies

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Media Metadata

Networked Blogs

like

Συνολικές προβολές σελίδας