Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Ψηφιοποίηση και νέα μέσα ωθούν την ανάπτυξη των ΜΜΕ


  

PricewaterhouseCoopers: Το διαδίκτυο θα παρουσιάσει τον υψηλότερο ρυθμό στην επόμενη πενταετία
Επιστροφή σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για το χώρο των media, με τη διαφήμιση να επανακάμπτει στα αμέσως επόμενα χρόνια, προβλέπει η PricewaterhouseCoopers στην ετήσια έκδοση της για τη βιομηχανία των Media και της ψυχαγωγίας, που αφορά στην επόμενη πενταετία (PricewaterhouseCoopers' Global Entertainment & Media Outlook: 2011-2015).

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ραγδαίες και διαρκείς τεχνολογικές αλλαγές που βιώνει ο κλάδος, σε συνδυασμό με την ευρεία διάδοση των tablet computers, δημιουργούν ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο η βιομηχανία του Τύπου στρέφεται με ταχείς ρυθμούς, υιοθετώντας ένα μικτό εμπορικό μοντέλο, που αντλεί έσοδα τόσο από τη διαφήμιση όσο και από ετήσιες συνδρομές.


Συνολικά ο τομέας των Media και της ψυχαγωγίας παγκοσμίως, σύμφωνα με την έκθεση, θα παρουσιάσει ετήσια ρυθμό ανάπτυξης 5,7%, φτάνοντας σε αξία από τα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια του 2010, σε 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2015.
Επισημαίνεται ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης που προβλέπει στη φετινή της έκθεση η εταιρεία, είναι υψηλότερος εκείνου που προέβλεπε πέρυσι, ο οποίος εκτιμάτο ότι θα κυμαινόταν στο 5%. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή παίζει η πορεία της αγοράς των ΗΠΑ, για την οποία ειδικότερα αναμένεται ρυθμός ανάπτυξης 4,6% (η περσινή έκθεση έκανε λόγο για ρυθμό της τάξεως του 3,1%).
Επισημαίνεται ότι οι θετικές αυτές εκτιμήσεις, έχουν λάβει υπόψιν τους την κάμψη που αναμένεται να παρουσιάσει λόγω της πρόσφατης καταστροφής από το σεισμό, η Ιαπωνία -μια από τις ισχυρότερες αγορές media παγκοσμίως- καθώς το αρνητικό οικονομικό κλίμα που υπάρχει σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές.
Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν η ισχυρότερη αγορά media παγκοσμίως, ακολουθούμενη από την Ιαπωνία. Η Κίνα εκτιμάται ότι θα περάσει τη Γερμανία, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Κλειδί η ψηφιακοποίηση

Η βελτίωση του διεθνούς οικονομικού κλίματος αλλά και οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές στο χώρο του Τύπου, βρίσκονται πίσω από την σημαντικά βελτιωμένη εκτίμηση της PwC.
Ειδικότερα η έκθεση επισημαίνει ότι τα έσοδα από τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πολλαπλασιαστούν. Ειδικά για την αγορά των ΗΠΑ -στην οποία οι ψηφιακές δραστηριότητες, γνωρίζουν την μεγαλύτερη ανάπτυξη στην παρούσα φάση- αναμένεται ότι τα έσοδα από ψηφιακές υπηρεσίες θα ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2011 και εκτιμάται ότι το 2015, τα καθαρά έσοδα των επιχειρήσεων media από ψηφιακές υπηρεσίες θα αποτελούν το 25% των συνολικών εσόδων.

Αναγκαίο περιεχόμενο, με νέους όρους

Βάσει αυτού, η εταιρεία, επισημαίνει ότι στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται υπάρχει ανάγκη για περιεχόμενο, με διαφορετικούς ωστόσο όρους από ότι έως τώρα.
Ειδικότερα το νέο περιβάλλον απαιτεί περιεχόμενο, το οποίο θα διατίθεται σε πολλαπλές πλατφόρμες, πράγμα που με τη σειρά του θα αφήσει περιθώριο για υπεραξίες και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες προσέλκυσης εσόδων.
Σε αντίθεση με ότι συνέβαινε έως τώρα, όπου χρειαζόταν διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με το μέσο για το οποίο παραγόταν, στο νέο μοντέλο, παράγεται «ένα περιεχόμενο για όλα τα μέσα».
Η σύγκλιση των μέσων και η ουσιαστική «ενοποίηση» του Τύπου με τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, μέσω της ψηφιακοποίησης, δημιουργεί ανάγκη για περιεχόμενο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα, από όλα τα μέσα παρέχοντας κείμενο, φωνή και εικόνα. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται αύξηση της αναγκαιότητας για εξειδικευμένο σε τέτοιου είδους παραγωγές προσωπικό.
Το διαδίκτυο, σύμφωνα με την PwC, θα παρουσιάσει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην επόμενη πενταετία, ενώ ιδιαίτερα θετικές είναι οι εκτιμήσεις για την συνδρομητική τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τη βιομηχανία των παιχνιδιών. Σχετική σταθερότητα, αναμένει η εταιρεία για το χώρο των εφημερίδων καθώς και για τη μουσική βιομηχανία.
(nafteboriki.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Media Metadata

Networked Blogs

like

Συνολικές προβολές σελίδας