Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Στις 30/6 η Γενική Συνέλευση των Αττικών Εκδόσεων
Για τις 30 Ιουνίου ορίστηκε η διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις Αττικές Εκδόσεις μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας40 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Yποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (Εταιρική και Ενοποιημένη) και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010.


2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού (Εταιρικού και Ενοποιημένου) και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με το συνοδεύον αυτές Πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010
3. Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου για τη λήξασα χρήση και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την οικονομική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
(imerisia online)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Media Metadata

Networked Blogs

like

Συνολικές προβολές σελίδας